Veelgestelde vragen

 • + Hoe vaak kan ik loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques?

  Je hebt elke 6 jaar recht op een loopbaanbegeleidingstraject van 8 uur. Je kan dit traject in 1 of 2 keer opnemen. Kies je voor het traject van 4 uur, dan kan je binnen de 6 jaar nog een ander traject van 4 uur volgen. Kies je voor het traject van 8 uur, dan kan je pas een nieuw traject aanvragen na 6 jaar.

 • + Hoeveel loopbaancheques bestel ik en hoeveel kosten ze?

  Je kan slechts 1 loopbaancheque per keer bestellen. Eén loopbaancheque omvat een pakket van 4 uur begeleiding. Je kan een tweede loopbaancheque bestellen nadat je eerste 4 uur begeleiding afgerond zijn. Per loopbaancheque betaal je 40 euro. De reële waarde van één loopbaancheque is 550 euro (excl. BTW). De Vlaamse overheid legt per loopbaancheque dus 510 euro bij.

 • + Hoe bestel ik loopbaancheques?

  Je kan op 2 manieren opleidingscheques bestellen via de VDAB: Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag loopbaancheques'. Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

 • + Wanneer bestel ik best loopbaancheques?

  Je kan wachten met het bestellen van je loopbaancheques tot je een eerste vrijblijvende infogesprek in een erkend loopbaancentrum hebt gehad. Bestel je ze liever op voorhand? Ook dat kan. Hou er wel rekening mee dat loopbaancheques maar 3 maanden geldig zijn. De geldigheidsdatum staat vermeld op de cheques. Start dus voor deze datum met je begeleiding.

 • + Wat gebeurt er nadat ik mijn loopbaancheques besteld heb?

  VDAB controleert of je recht hebt op loopbaancheques. Heb je er geen recht op, dan krijg je een mail of brief met de reden waarom. Ben je het hier niet mee eens of wil je bijkomende info? Bel dan binnen de 2 weken naar tel: 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be. Heb je er wel recht op, dan krijg je van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor 40 euro via mail of post. Heb je het bedrag betaald? Dan ontvang je de dag erna je digitale loopbaancheque van Edenred via mail. Heb je na 2 weken nog geen cheque gekregen? Neem contact op met VDAB via mail: lb.cheque@vdab.be of tel: 02 506 12 05. Bezorg je loopbaancheque aan het loopbaancentrum. Bij voorkeur via mail. Indien je dit wenst kan je hem ook afdrukken en meenemen.

 • + Welk loopbaanbegeleidingscentrum moet ik kiezen?

  Kies voor een loopbaancentrum met jarenlange kennis en ervaring in loopbaanbegeleidingen. De aanwezige coaches in dergelijke loopbaancentra  hebben voldoende expertise, tools en technieken om jou optimaal te begeleiden in je toekomstige loopbaan. Men kan zijn recht op loopbaanbegeleiding slechts om de 6 jaar laten gelden. Gebruik het verstandig en laat je omringen door kwaliteitsvolle begeleiders en durf vragen naar referenties en kwaliteitseisen. Kies ook steeds voor een zuiver individuele begeleiding en vermijd groepssessies.   

 • + In welke situaties worden mijn loopbaancheques terugbetaald?

  Als je een verkeerd bedrag hebt gestort of als de mededeling bij de overschrijving niet correct is. Wanneer je je loopbaancheque niet voor de geldigheidsdatum (binnen de 3 maanden) gebruikt. Het bedrag wordt dan automatisch teruggestort. Wees gerust: dit wil niet zeggen dat je recht op loopbaancheques vervalt. Je kan een nieuwe loopbaancheque aanvragen, die dan opnieuw drie maanden geldig is.

 • + Wat als ik geen recht heb op loopbaanbegeleiding via loopbaancheques?

  Je kan nog altijd contact nemen met een erkend en ervaring rijk loopbaanbegeleidingscentrum. Hier beschikt men meestal over betaalbare oplossingen om je toch verder te helpen in je loopbaan.

 • + Kom ik in aanmerking voor een extra tegemoetkoming?

  Bij loopbaancheques kan je geen extra tegemoetkoming aanvragen. Volg je een opleiding in het kader van loopbaanbegeleiding, dan is het mogelijk dat je hiervoor opleidingscheques kan aanvragen. 

 • + Heb ik recht op loopbaancheques als ik deeltijds werk?

  Ja, het maakt niet uit of je voltijds of deeltijds werkt.

 • + Heb ik recht op loopbaancheques als ik in mijn opzegtermijn zit?

  Ja, zolang je in je opzegtermijn zit, kan je een loopbaancheque aanvragen. Ben je werkzoekende, dan kan dit niet meer.

 • + Kan ik eerder stoppen met mijn loopbaanbegeleiding?

  Je kan natuurlijks steeds vroegtijdig stoppen met je loopbaanbegeleiding. Alleen ben je dan je resterende uren binnen 1 cheque van 4 uren kwijt. Bv. je beslist na 2 uren je begeleiding onder je eerste loopbaancheque van 4h volledig stop te zetten, de resterende 2 uren begeleiding ben je dan kwijt. Je kan dan later echter nog steeds binnen de periode van 6 jaar je 2de loopbaancheque van 4 h aanvragen.

 • + Zijn er uitzonderingen op de algemene voorwaarden tot het aanvragen van loopbaancheques?

  Er bestaat inderdaad een lijst van uitzonderingen.

  • Voor leerkrachten: indien zij een loopbaancheque aanvragen tijdens de periode van uitgestelde vergoeding (juli en augustus).  Leerkrachten die gewerkt hebben van 1/9 van het voorgaande jaar tot en met 30/6 van het lopende jaar, hebben recht op een loopbaancheque omdat zij recht hebben op een uitgestelde vergoeding.  (zie ook punt 7)
  • Personen die een verbrekingsvergoeding  gedurende de periode die deze verbrekingsvergoeding dekt.  
  • Personen met een SINE statuut, art 60
  • Personen met een IBO overeenkomst
  • Personen die werken met dienstencheques zonder bijkomend inkomensgarantieuitkering
  • invoegwerknemers
  • weppluscontract
  • Personen in het kader van een stage tijdens een Syntra opleiding Bedrijfsbheer (in tegenstelling tot cursisten die in het kader van een VDAB-opleiding stage lopen.)
  • Werklozen die van hun bijberoep hun hoofdberoep gemaak hebben.  Door het werkloos worden (kan niet ingeschreven worden als niet werkende werkzoekend, wordt zijn bijberoep hoofdberoep en heeft hij recht op een cheque. RSVZ maakt geen onderscheid tussen hoofd en bijberoep als zelfstandige. Betrokkene blijft professioneel actief.
  • Categorieën 93 (vrij ingeschreven deeldtijds werkende zonder uitkering RVA) en 80 ( werkende met uitkering van RVA) en daarnaast zelfstandige in bijberoep met aanvullende uitkering
  • Deeltijds werkenden zonder inschrijving bij VDAB
  • Personen in zwangerschapsverlof
  • Personen tijdens (langdurige) ziekte uitgezonderd ziekte tijdens interim
  • Personen in ouderschapsverlof
  • Personen in tijdskrediet
  • Personen die werken en wonen in Vlaanderen maar een arbeidsovereenkomst hebben niet naar Belgisch recht. (bvb Nederlander woont in Vlaanderen, werkt in Vlaanderen en heeft een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht)  Het is mogelijk dat VDAB hier geen gegevens over krijgt, waardoor een burger onterecht een weigering krijgt.
  • Meewerkende echtgeno(o)t(te) van een zelfstandige (valt onder art 6 van KB over activiteit zelfstandige)
  • Tijdelijke werklozen wegens economische oorzaak: bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en werkgever niet gestopt dus komen ze in aanmerking voor de loopbaancheque.
  • Werknemer met overbruggingsvergoeding
  • Onthaalouder: ofwel aangesloten bij kind en gezin, dan is hij/zij werknemer.  Of hij of zij is zelfstandige
 • + Zijn loopbaancheques fiscaal aftrekbaar?

  Neen. Je kan je loopbaancheque niet aftrekken van de belastingen.